Personuppgiftslagen (PUL)


Travellink AB är personuppgiftsansvarig


Travellink följer Personuppgiftslagen (1998:204). Med personuppgifter avses all information som lagras om dig och dina medresenärer, som t ex namn, e-mailadress, födelsedatum och adress.

Om du registrerar personuppgifter om medresenärer så ansvarar du gentemot Travellink för att medresenärerna givit sitt medgivande till registreringen och att personuppgifterna behandlas enligt dessa villkor

Användande av personuppgifter


Du som är över 18 år kan boka resor hos Travellink.

I samband med beställning lämnar du personuppgifter till Travellink. Dessa används för att informera om, genomföra, följa upp, administrera och ta betalt för din beställning. I samband därmed kan personuppgifter komma att lämnas ut till organisationer, företag och myndigheter inom och utanför EU och EES, t ex det flygbolag eller hotell du bokat.

Personuppgifterna kan i uppdateringssyfte komma att samköras med andra Travellinkregister.

Vi använder endast dina personuppgifter för marknadsföring om du särskilt medgivit det.

Vi kan komma att kontakta våra kunder i kundundersökningssyfte vad gäller den bokade resan eller hotellet.

Travellink ingår i Odigeokoncernen. Travellink förbehåller sig rätten att fritt överlåta personuppgifter om Travellink eller dess ägare förvärvas av annan.

Travellink arbetar aktivt för att förebygga missbruk och förluster av personuppgifter.

Ändring och rättning av personuppgifter


Du kan när som helst ändra eller rätta dina personuppgifter genom att kontakta Travellink.
Du har även rätt att på skriftlig begäran en gång om året få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.