Vi är Företagsvän i Plan Sverige!Vi har valt att utöka vårt stöd i Plan Sverige, från att bli Fadder till att bli Företagsvän, och därmed stödjer deras arbete att ge unga i Västafrika en möjlighet till egen försörjning genom mikrofinansiering. I Västafrika saknar många ungdomar möjligheter till teoretisk eller praktisk utbildning. De har därför sämre förutsättningar att bygga upp en egen försörjning. Genom Plans mikrofinansprojekt skapas möjlighet till utbildning och tillgång till finansiella tjänster. Vårt bidrag går till ett projekt som erbjuder hopp om en ljusare framtid för dessa ungdomar.
Läs mer på: Plansverige.org

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med utsatta barn i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation.

Nyhetsmorgon special - Hjälp Haiti- lördag 23/1 1010
Vi vill nu uppmana ert företag/er organisation att vara med och hjälpa offren, så som vi gjorde, och bidra till återuppbyggnaden av Haiti! De 14 organisationerna som deltar i insamlingen är ActionAid, Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Hoppets Stjärna, Läkarmissionen, Plan Sverige, PMU InterLife, Rädda Barnen, Röda Korset, Skandinaviska Barnmissionen, SOS-Barnbyar, Svenska FN-förbundet, Svenska kyrkan och Unicef Sverige. De insamlade pengarna fördelas mellan alla dessa organisationers hjälpverksamheter.
Läs mer här på TV4 Gruppen och HAITI

Stöd Plans katastrofinsats i Haiti!
I en katastrof är det barnen som drabbas hårdast. De barn som överlevt katastrofen har ofta fått hela sin trygghet raserad. Många förlorar sina anhöriga och blir hemlösa, vilket även medför en ökad risk för övergrepp och exploatering. Barnrättsorganisationen Plan är en av de civila organisationer som har störst närvaro i Haiti och som har funnits där längst tid. Eftersom Plan redan finns på plats i de drabbade områdena så har det akuta hjälparbetet kunnat sättas in omedelbart, utan att fördröjas i väntan på personal utifrån. Förutom att säkra tillgången till mat, vatten och sanitet, hälsovård och tak över huvudet är en viktig första insats därför att säkerställa att barnen tas om hand på ett tryggt sätt. Därefter arbetar vi för att minska de psykiska skadorna och traumana, genom att skapa trygga platser och sociala rutiner så att barnen så snart som möjligt kan återvända till en någorlunda normal tillvaro. Efter de initiala insatserna kommer det att krävas enorma resurser under lång tid för att återuppbygga ett redan skört och hårt drabbat land.

Ditt stöd behövs under alla de här tre faserna. Haiti är ett av världens fattigaste länder och saknar egna resurser för katastrofinsatser. De människor som drabbats av katastrofen är helt beroende av hjälp från omvärden, från Sverige, från dig.

Ge ett bidrag till Plans akuta humanitära insatser för barnen som drabbats av jordbävningen i Haiti här: ttp://www.plantorget.org/se/Direktkop/steg_1
Du kan också sms:a HAITI till 72910 och bidra med 50 kronor. Mer information finns på plansverige.org

Du kan läsa om hur företag kan stödja Plans arbete i Haiti på: http://plansverige.org/nyheter/stod-plans-katastrofarbete-barnen-i-det-jordbavningsdrabbade-haiti

Du kan hjälpa Plan ytterligare genom att sprida den här informationen till så många vänner och bekanta som möjligt!

Tillbaka