VaccinationEn utlandsresa innebär att du utsätter dig för risk att smittas med de sjukdomar som finns på resmålet. Risken att smittas ökar ju längre tid du vistas i landet och ju mer primitivt du lever där. Kontrollera först ditt grundskydd, dvs dina tidigare vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, mässling, röda hund, påssjuka samt pneumokocker. Dessa vaccinationer ingår i barnvaccinationsprogrammet.

Är du osäker på vad du behöver för vaccin till ditt resmål rekommenderar vi att du besöker 1177 Vaccinationer .