Information från UtrikesdepartementetUD avråder normalt från resor till länder där det råder krig eller krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter samt i vissa fall vid terroristattacker och naturkatastrofer. Bedömning görs dock alltid i varje enskilt fall.

UD avråder
En avrådan från UD att resa till ett land eller område är en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet att avstå från att åka eller skjuta upp resan. När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser endast för paket/charterresor.

Här hittar du senaste informationen från UD »

UD släpper app för reseråd i mobilen - Resklar
UD:s reseapp innehåller information om exempelvis behovet av att se över sitt försäkringsskydd, läget i landet, vad svenska resenärer kan få hjälp med om oturen är framme och vilka länder UD avråder från resor till.
Appen är gratis att ladda ner från Appstore. Den första versionen av appen har tagits fram för iPhone men redan till hösten finns planer på att utveckla en motsvarande för android.