Information om sjukvård utomlandsNär du åker på semester, ska studera eller av någon annan anledning tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du som är försäkrad i Sverige rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i det land du besöker.

I Schweiz och Liechtenstein krävs förutom att du är försäkrad i Sverige också att du är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz för att få rätt till nödvändig vård.

Skulle något hända då du är utomlands måste du vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet och dessutom ha med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) som visar att du är försäkrad i Sverige.
Beställ det Europeiska sjukförsäkringskortet »

Försäkringskassan
Hos Försäkringskassan kan du hitta information om vilken sjukvård du har rätt till när du arbetar, studerar, semestrar eller av någon annan anledning bor eller vistas i ett annat land.
Mer information hittar du hos Försäkringskassan »

Reseförsäkring
EU-kortet ger dig inte rätt till privat vård. EU-kortet ger dig inte heller rätt till ersättning för hemresor. Det kan därför vara värt att teckna en separat reseförsäkring. Om du ska resa till ett land utanför EU/EES-området eller ett land som Sverige inte har avtal med bör du också se över ditt privata reseskydd, så att du är försäkrad för bland annat sjukvårdskostnader.
Läs mer om vår reseförsäkring här »