TRAVELLINKS RESEVILLKOR

Generella resevillkor - För alla våra resor

För att göra en bokning hos Travellink måste du ha fyllt 18 år. Travellink ansvarar ej för ensamåkande resenärer under 18 år, vi hänvisar i dessa fall er direkt till flygbolaget/hotell.

Observera att vissa hotell ej tillåter resenärer som är under 25 år, det är kundens ansvar att kontrollera detta med hotellet innan bokning.

Resenären är skyldig att kontrollera att namnet i bokningen stämmer överens med stavningen av namnet i passet.
Resenären är ansvarig för att den e-postadress som angivits är korrekt och skall omgående kontakta Travellink om inte bokningsbekräftelsen kommer vid bokningstillfället. Boka inte en ny resa utan att först kontakta Travellink vid utebliven bekräftelse.

Vid bokning på Travellink sker all ordinarie korrespondens via e-post. Flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresan är resenären ansvarig för att kontrollera.

Travellink reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kan det ta upp till 5 bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka.

Travellink följer flygbolagens/hotellens/tågbolagens bokningsregler.Vid bokning utfärdas resenärens biljetter omedelbart. Flygbiljetter levereras elektroniskt, det innebär att du inte får någon pappersbiljett av oss utan checkar in med hjälp av ditt bokningsnummer och pass.

Köpt flygbiljett måste användas på de sträckor och i den följd som anges i biljetten. Om flygbiljetten är en tur- och returbiljett går det inte att resa endast på returresan. Flygbolaget har rätt att avboka hela biljetten om resenären ej utnyttjar första sträckan.

Det är inte möjligt att göra en bokning för ett ofött barn. Du kan inte göra en bokning och uppge t ex "baby" som namn, eftersom korrekt namn enligt passet måste anges vid beställning.

Om du som resenär har en dubbelbokning kan flygbolaget avboka resorna. Det gäller även om bokningarna är gjorda hos olika resebyråer. Med dubbelbokning avses två eller fler bokningar med samma resenärsnamn bokat med samma flygbolag. Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen gör i de fall de upplever att det är en dubbelbokning.

Som resenär är du skyldig och ansvarar för att ha giltigt pass, visum, transitvisum och andra eventuella dokument som krävs samt nödvändiga vaccinationer. Många länder kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemresedatum. Viseringsregler förändras konstant så även om du rest till landet förut och då inte behövt visum är det klokt att kontrollera det igen.

Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller inte ångerrätt på resor.

Travellinks ansvar för resans utförande
Travellink förmedlar produkter från olika leverantörer och ansvarar därför inte för händelser som har med resans utförande att göra. Exempel på detta är förlorat bagage, bagage som inte ingår i flygpriset, inställda flyg och tidtabellsändringar. Detta ansvar ligger på flygbolagen/tågbolagen och det är därför direkt till ansvarigt flygbolag eller tågoperatör man bör vända sig vid eventuella klagomål. Förlorat eller skadat bagage ska alltid anmälas direkt på plats till ansvarigt flygbolag eller till tågoperatör.

Reklamationer
Om det under resan skulle uppstå fel som kan ge anledning till reklamation ska Travellink omedelbart kontaktas. Om Travellink har stängt och reklamationen gäller hotellet, ring vår hotell jour. Numret hittar du på bekräftelsen.

Får du någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören under resan, alternativt om vi ej blivit kontaktade under resans gång, förfaller rätten till ersättning i efterhand.

Reklamation sker via vår hemsida (under kontakta oss). Ange bokningsreferens och en utförlig beskrivning av problemet. Bifoga eventuella foton eller kvitton med reklamationen. För att reklamationen ska behandlas ska den vara oss tillhanda senast en månad efter resans avslut.

Resegaranti
Travellink har ställt Resegaranti till Kammarkollegiet. Resegarantin gäller endast vid köp av flyg- eller tågbiljett tillsammans med hotell i samma bekräftelse. Resegarantin gäller ej vid köp av endast flygbiljett.

FLYG – särskilda villkor vid bokning av endast flygresa

Våra priser inkluderar alla skatter och avgifter, utöver dessa kan följande kostnader tillkomma på plats:
 • Lokala flygplatsskatter (t ex i Thailand).
 • Lokaltransporter mellan flygplatser vid flygplansbyte (t ex i New York, Paris och London).
 • Observera att vissa flygbolag tar en avgift för incheckning på flygplatsen. Vi rekommenderar därför incheckning online via flygbolagens hemsida.
Regler för transport
Det är resenärens ansvar att tillgodogöra sig de regler för transport, så kallade "conditions of carriage for passengers and baggage", som varje flygbolag tillhandahåller.

För att läsa om Lufttrafikföretagets skadeståndsvar vid olyckor klicka här

Bagage
Det är resenärens ansvar att tillgodogöra sig regler och villkor för bagage på det flyg man ska åka med. Det är även resenärens ansvar att boka ev. specialbagage (t ex golfbag) separat. Vänligen notera att kostnad tillkommer samt att specialbagage inte kan garanteras. Observera att bagage inte alltid ingår i vald biljett, kontakta Travellink för information om vad som gäller för just din biljett.

Avbokning och ändring
För av- eller ombokning av flygbiljett gäller flygbolagens villkor. Oberoende av flygbolagens regler har Travellink rätt att utöver flygbolagets kostnad ta ut ett arvode enligt prislistan.

Vi rekommenderar att du köper vårt avbeställningsskydd som gäller vid t ex akut sjukdom eller dödsfall.

Av- eller ombokning av resa ska alltid ske via telefon. Om Travellink har stängt och avresa är inom 24 timmar kontakta alltid flygbolaget direkt för att avboka samt meddela Travellink per e-post.

Ombokningsbar biljett
De flesta flygbiljetter är enligt flygbolagets regler inte omboknings- eller återbetalningsbara. Genom att teckna Travellinks produkt Ombokningsbar biljett kan du boka om oavsett flygbolagets regler.
Ombokningsbar biljett är Travellinks egen tjänst och behöver inte betyda att flygbiljetterna är ombokningsbara hos flygbolagen.
All ombokning med ombokningsprodukten måste därför ske genom vår kundtjänst. Tjänsten är personlig och kan inte överlåtas.
Tjänsten måste tecknas och betalas samtidigt som resan bokas och kan inte läggas till i efterhand.Vid ombokning måste resenären kontakta Travellinks kundsupport via telefon. Ombokningen skall ske under våra öppettider och minst 24 timmar innan den ursprungliga avresan.
Ingen ombokning är slutförd förrän Travellink har bekräftat den via e-post. Produkten erbjuds endast på flygbokningar.
Travellink ansvarar inte för uteblivna ombokningar för att resenären inte kommit i kontakt med vår kundtjänst.
Ombokningsprodukten tillåter ombokning av flygresan i mån av plats inom samma prisnivå. Om det inte finns plats inom samma prisnivå som den ursprungliga biljetten och ändringen går att göra mot ett dyrare pris står resenären själv för denna mellanskillnad samt ev extra avgifter i samband med ombokningen.
Ombokningen kan endast ske med samma flygbolag som skulle ha utfört den ursprungliga transporten.

Ombokningsbar biljett:
 • Tillåter inte ändring av destination, varken på ut- eller hemresan.
 • Tillåter inte justering/ändring av namn.
 • Flygsträckorna måste användas i den ordning de ursprungligen bokades.
 • Det går endast att boka om resan en gång. När ändringen är bekräftad är produkten Ombokningsbar biljett förbrukad.
 • Ombokningsprodukten återbetalas inte om resan avbokas.
 • Om ändringen medför att någon av resenärerna inte längre har rätt till specialpris (t ex spädbarn) betalar resenären mellanskillnaden för den nya biljetten.
 • Travellink ansvarar inte för information gällande visum om resan förlängs.
 • Vid ombokning måste resan vara avslutad inom ett år från bokningstillfället.
 • Vid ombokning ansvarar inte Travellink för eventuella tilläggstjänster som bagage och sittplats tecknade direkt med flygbolaget.
 • Det är inte tillåtet att uppgradera biljetten till en högre klass på samma avgång.
 • Det är inte tillåtet att boka om biljetten med en så kallad "stop over".
 • Den nya resan får ske tidigast 24 timmar från det att kundservice kontaktats per telefon.
 • Travellink reserverar sig mot att flygen kan vara fullbokade vilket innebär att ombokning därav inte är möjlig.


 • Tidtabellsändringar/inställt flyg
  Det är resenärens ansvar att regelbundet kontrollera restiderna fram till avresa samt dagen före hemresa. Vid tidtabellsändring/inställt flyg skickas information om den nya tidtabellen alltid till den e-postadress som är angiven i bokningen.

  Travellink ansvarar ej för e-post som av någon anledning ej når mottagaren, t ex för att det fastnat i skräppostfilter.

  Flygbolagen tar ingen hänsyn till eventuellt påverkad anslutningsresa om denna resa inte finns i samma bokning.

  Det är flygbolagen som är ansvariga för tidtabellsändringar och detta är inget som Travellink kan ställas till svars för.
  I de fall flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring återbetalas biljettens pris exklusive ett hanteringsarvode. Samt när ett alternativ angivits från flygbolaget samma dag enligt det som bokats och en frivillig ändring till annat alternativ önskas av kund debiterar Travellink ett hanteringsarvode för detta.

  LOW COST – särskilda villkor
  Travellink säljer specifika biljetter med lågprisflygbolag som har speciella regler, dessa är markerade med ”Low Cost”. När du bokar en ”Low Cost” på vår hemsida kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till flygbolaget. Bokningen görs direkt mellan er och flygbolaget. När bokningen är slutförd skickas två bokningsbekräftelser via mail, en från flygbolaget och en från Travellink. Bokningsnumret som erhålls från flygbolaget krävs vid incheckning. Ni ansvarar för att alla bokningsdetaljer är korrekta. Vid ändring eller avbokning vänligen kontakta flygbolaget direkt och ange flygbolagets bokningsnummer.

  Travellinks bokningsavgift för lågprisflyg kommer att debiteras er vid bokningen. Vi kommer att ställa ut en bekräftelse till er som bekräftar er bokning med flygbolaget och flygbolaget kommer sedan att debitera er flygresan inklusive skatt. De flesta lågprisflygbolag debiterar en bokningsavgift på upp till 100 kronor per person. Upplysning om detta kommer att finnas i flygbolagets bokningsbekräftelse. Alla avgifter inklusive flygkostnaden kan anges och debiteras i annan valuta (t.ex. GBP). Lågprisflygbolag kan även ta ut extra avgifter för incheckat bagage samt mat och dryck ombord.

  FLYG + HOTELL - särskilda villkor vid bokning av Flyg + Hotell
  Våra priser inkluderar alla skatter och avgifter, utöver dessa kan följande kostnader tillkomma på plats:
  • Lokala flygplatsskatter (t ex i Thailand).
  • På vissa hotell tillkommer en lokal skatt
  • Lokaltransporter mellan flygplatser vid flygplansbyte (t ex i New York, Paris och London).
  • Observera att vissa flygbolag tar en avgift för incheckning på flygplatsen. Vi rekommenderar därför incheckning online via flygbolagens hemsida.
  Regler för transport
  Det är resenärens ansvar att tillgodogöra sig de regler för transport, så kallade "conditions of carriage for passengers and baggage", som varje flygbolag tillhandahåller.

  För att läsa om Lufttrafikföretagets skadeståndsvar vid olyckor klicka här

  Bagage
  Det är resenärens ansvar att tillgodogöra sig regler och villkor för bagage på det flyg man ska åka med. Det är även resenärens ansvar att boka ev. specialbagage (t ex golfbag) separat. Vänligen notera att kostnad tillkommer samt att specialbagage inte kan garanteras. Observera att bagage inte alltid ingår i vald biljett, kontakta Travellink för information om vad som gäller för just din biljett.

  Hotellklassificering
  Klassificeringssystemet är i enlighet med det som våra leverantörer upprättat och behöver inte överensstämma med det officiella.

  Avbokning och ändring
  För av- eller ombokning gäller leverantörens (flygbolag/hotell) villkor. Oberoende av dessa regler har Travellink rätt att ta ut ett arvode enligt prislistan.

  Vi rekommenderar att du köper vårt avbeställningsskydd som gäller vid t ex akut sjukdom eller dödsfall.

  Av- eller ombokning av resa ska alltid ske via telefon. Om Travellink har stängt och avresa är inom 24 timmar kontakta alltid flygbolaget/hotellet direkt för att avboka samt meddela Travellink per e-post.

  Tidtabellsändringar/inställt flyg
  Det är resenärens ansvar att regelbundet kontrollera restiderna fram till avresa samt dagen före hemresa. Vid tidtabellsändring/inställt flyg skickas information om den nya tidtabellen alltid till den e-postadress som är angiven i bokningen.

  Travellink ansvarar ej för e-post som av någon anledning ej når mottagaren, t ex för att det fastnat i skräppostfilter.

  Flygbolagen tar ingen hänsyn till eventuellt påverkad anslutningsresa om denna resa inte finns i samma bokning.

  Incheckning/Utcheckning
  De flesta av våra hotell, om inte annat anges, har incheckning fram till midnatt. Incheckning ska alltid ske den dag som anges som ankomstdag på din bekräftelse, annars avbokas hotellvistelsen utan chans till återbetalning. Observera även hotellets öppettider så att det är öppet när du anländer. Det är ditt ansvar att kontrollera hotellets öppettider och att kontakta hotellet och meddela eventuell ankomst utanför öppettiderna.

  På avresedagen sker utcheckning enligt hotellets regler, i de fall avresa sker sent kan resenären prata med receptionen om att mot en extra kostnad behålla rummet.

  Det är inte tillåtet att bo fler personer i rummet än vad du bokat för, oavsett rumstyp.

  Observera att vissa hotell ej tillåter resenärer som är under 25 år, det är kundens ansvar att kontrollera detta med hotellet innan bokning.

  Journummer
  Om problem uppstår vid incheckning på hotellet utanför våra ordinarie öppettider kontakta vår hotelljour. Jouren hanterar endast akuta ärenden, telefonnummer hittar du på din bokningsbekräftelse. För övriga frågor kontakta Travellink under våra ordinarie öppettider.

  Transfer
  Transfer till/från hotellet ingår inte.

  Flyg + Hotell bokning med "Low Cost" - flyg
  Flygresor med lågprisflygbolag har speciella regler, dessa är markerade med "Low Cost". När du bokar Flyg+ Hotell med "Low Cost"- flyg på vår hemsida kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till flygbolaget. Flygbokningen görs direkt mellan er och flygbolaget. När bokningen är slutförd skickas två bokningsbekräftelser via mail, en från flygbolaget och en från Travellink. Bokningsnumret som erhålls från flygbolaget krävs vid incheckning. Ni ansvarar för att alla bokningsdetaljer är korrekta.

  Flyg + Hotellbokningar med "Low Cost"-flyg är inte omboknings- eller återbetalningsbara.

  Vid tidtabellsändring/inställt flyg skickas information om den nya tidtabellen direkt från flygbolaget till den e-postadress som är angiven i bokningen. Det är resenärens ansvar att regelbundet kontrollera restiderna fram till avresa samt dagen före hemresa. Det är även resenärens ansvar att meddela Travellink de nya flygtiderna om dessa innebär nya datum för ut- eller hemresa då det innebär att även hotellvistelsen måste ändras.

  Travellink ansvarar ej för e-post som av någon anledning ej når mottagaren, t ex för att det fastnat i skräppostfilter.
  Flygbolagen tar ingen hänsyn till eventuellt påverkad anslutningsresa om denna resa inte finns i samma bokning.

  Travellinks bokningsavgift för lågprisflyg kommer att debiteras er vid bokningen. Vi kommer att ställa ut en bekräftelse till er som bekräftar er bokning med flygbolaget och flygbolaget kommer sedan att debitera er flygresan inklusive skatt. De flesta lågprisflygbolag debiterar en bokningsavgift på upp till 100 kronor per person. Upplysning om detta kommer att finnas i flygbolagets bokningsbekräftelse. Alla avgifter inklusive flygkostnaden kan anges och debiteras i annan valuta (t.ex. GBP). Lågprisflygbolag kan även ta ut extra avgifter för incheckat bagage samt mat och dryck ombord.

  HOTELL - särskilda villkor vid bokning av endast hotell
  Hotellklassificering
  Klassificeringssystemet är i enlighet med det som våra leverantörer upprättat och behöver inte överensstämma med det officiella.

  Avbokning och ändring
  För av- eller ombokning av hotellet gäller hotellets villkor. Oberoende av hotellets regler har Travellink rätt att utöver hotellets kostnad ta ut ett arvode enligt prislistan.

  Vi rekommenderar att du köper vårt avbeställningsskydd som gäller vid t ex akut sjukdom eller dödsfall.

  Av- eller ombokning av resa ska alltid ske via telefon. Om Travellink har stängt och avresa är inom 24 timmar kontakta alltid flygbolaget direkt för att avboka samt meddela Travellink per e-post.

  Incheckning/Utcheckning
  De flesta av våra hotell, om inte annat anges, har incheckning fram till midnatt. Incheckning ska alltid ske den dag som anges som ankomstdag på din bekräftelse, annars avbokas hotellvistelsen utan chans till återbetalning. Observera även hotellets öppettider så att det är öppet när du anländer. Det är ditt ansvar att kontrollera hotellets öppettider och att kontakta hotellet och meddela eventuell ankomst utanför öppettiderna.

  På avresedagen sker utcheckning enligt hotellets regler, i de fall avresa sker sent kan resenären prata med receptionen om att mot en extra kostnad behålla rummet.

  Det är inte tillåtet att bo fler personer i rummet än vad du bokat för, oavsett rumstyp.

  Observera att vissa hotell ej tillåter resenärer som är under 25 år, det är kundens ansvar att kontrollera detta med hotellet innan bokning.

  Journummer
  Om problem uppstår vid incheckning på hotellet utanför våra ordinarie öppettider kontakta vår hotelljour. Jouren hanterar endast akuta ärenden, telefonnummer hittar du på din bokningsbekräftelse. För övriga frågor kontakta Travellink under våra ordinarie öppettider.

  Hotellskatter
  På vissa hotell tillkommer en lokal skatt, vilken betalas av resenären på plats.

  ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR
  Avtal om viss transport, tjänst eller produkt ingås mellan användaren och respektive leverantör eller researrangör. Travellink påtar sig under inga omständigheter något ansvar för att tredje man (tex leverantör/flygbolag eller researrangör) på avtalsenligt vis utför eller levererar de transporter, tjänster och produkter som användare köper.

  Travellink ansvarar under inga omständigheter för indirekta förluster (inklusive bla minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att transporten, tjänsten eller produkten inte kunnat utnyttjas på avsett vis, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man fallit bort, inte blivit riktigt uppfyllt eller ej kunnat ingås (eller skadestånd till följd därav) eller liknande förluster eller utebliven eller minskad vinst) som användare förorsakas till följd av nyttjande av webbplatsen eller innehållet.

  Användarvillkor
  Dessa användarvillkor reglerar allt användande av webbplatsen och dess innehåll. Travellink förbehåller sig rätten att utan varsel ändra användarvillkoren.

  Immateriella rättigheter
  Alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätter, varumärkesrätter och patent) till webbplatsen och dess innehåll, däribland text, siffror, priser, tidtabeller, bilder, profiler, grafer och figurer (fortsättningsvis kallat "Innehållet") tillkommer Travellink eller Travellinks leverantörer och samarbetspartners. Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut kopior av skärmbilder för eget bruk att använda i samband med informationssökning och beställning. Det är inte tillåtet att använda webbplatsen och Innehållet i kommersiellt syfte t.ex. vidaredistribution eller publikation, utan Travellinks uttryckliga medgivande.

  Missbruk
  Webbplatsen och Innehållet får ej användas i spekulationssyfte eller för att göra falska eller bedrägliga beställningar i vilket syfte det än må vara. Sådant och annat missbruk kan vara brottsligt och kan komma att polisanmälas. Dessutom kan det ge upphov till skadeståndsansvar. Travellink förbehåller sig rätten att förhindra att användare som missbrukat (eller med fog kan förväntas missbruka) webbplatsen eller Innehållet fortsättningsvis får tillgång till hela eller delar av webbplatsen eller Innehållet.

  Lösenord och liknande
  Det åligger användare att hålla alla lösenord, id och andra koder hemliga och förvara dem så att obehöriga inte får tillgång till dem. Har användare flera koder som används i samband med webbplatsen skall dessa förvaras åtskilda. Användare ansvarar för de transaktioner som genomförs med användarens koder. Förlust av kod eller misstanke om att obehörig fått del av kod skall omedelbart meddelas Travellink.

  Länkar
  Travellink påtar sig inget ansvar för innehåll, funktionalitet, material osv. på webbplatser vilka länkat till Travellinks webbplats eller till vilka Travellinks webbplats länkar.

  Ansvar
  Innehållet på webbplatsen kan innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. Travellink påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister.

  Travellink garanterar inte att Innehållet går att använda för visst ändamål eller att Innehållet som tillhandahålls av tredje man är korrekt, uppdaterat eller fullständigt. Travellink garanterar inte heller ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. Användaren accepterar att hålla Travellink ansvarslöst för konsekvenserna av användarens agerande (eller brist på agerande) på grundval av Innehållet.

  Travellink garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. Travellink frånskriver sig uttryckligen allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av Innehållet (eller brist på eller i detsamma) eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.

  Travellinks ambition är att all kommunikation skall vara virusfri, men påtar sig inget ansvar för konsekvenser till följd av att ambitionen inte uppnås.

  Innehållet tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK".

  AVTAL OM VISS TRANSPORT, TJÄNST ELLER PRODUKT INGÅS MELLAN ANVÄNDAREN OCH RESPEKTIVE LEVERANTÖR ELLER RESEARRANGÖR. Travellink PÅTAR SIG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR ATT TREDJE MAN (T.EX. LEVERANTÖR ELLER RESEARRANGÖR) PÅ AVTALSENLIGT VIS UTFÖR ELLER LEVERERAR DE TRANSPORTER, TJÄNSTER OCH PRODUKTER SOM ANVÄNDARE KÖPER.

  Travellink ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR INDIREKTA FÖRLUSTER (INKLUSIVE BL.A. MINSKNING ELLER BORTFALL AV PRODUKTION ELLER OMSÄTTNING, FÖRLUST TILL FÖLJD AV ATT TRANSPORTEN, TJÄNSTEN ELLER PRODUKTEN INTE KUNNAT UTNYTTJAS PÅ AVSETT SÄTT, UTEBLIVEN VINST TILL FÖLJD AV ATT AVTAL MED TREDJE MAN FALLIT BORT, INTE BLIVIT RIKTIGT UPPFYLLT ELLER EJ KUNNAT INGÅS (ELLER SKADESTÅND TILL FÖLJD DÄRAV) ELLER LIKNANDE FÖRLUSTER ELLER UTEBLIVEN ELLER MINSKAD VINST) SOM ANVÄNDARE FÖRORSAKAS TILL FÖLJD AV NYTTJANDE AV WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET.

  Skulle Travellink slutligen befinnas ersättningsskyldig skall ersättningsskyldigheten aldrig överstiga ett (1) prisbasbelopp.

  Tillämplig lag
  Vid tvist i anledning av användandet av webbplatsen eller Innehållet skall svensk lag tillämpas utan beaktande av lagvalsregler.

  OBS! Tvister och övriga villkor avseende den transport, produkt eller tjänst användaren köpt regleras i det avtal användaren ingår med respektive leverantör eller researrangör.

  PERSONUPPGIFTER
  Travellink AB är personuppgiftsansvarig.
  Travellink följer Personuppgiftslagen (1998:204). Med personuppgifter avses all information som lagras om dig och dina medresenärer, som t ex namn, e-mailadress, födelsedatum och adress. Om du registrerar personuppgifter om medresenärer så ansvarar du gentemot Travellink för att medresenärerna givit sitt medgivande till registreringen och att personuppgifterna behandlas enligt dessa villkor.

  Användande av personuppgifter
  Du som är över 18 år kan boka resor hos Travellink.
  I samband med beställning lämnar du personuppgifter till Travellink. Dessa används för att informera om, genomföra, följa upp, administrera och ta betalt för din beställning och utförandet av beställningen (t ex resan eller vistelsen). I samband därmed kan personuppgifter komma att lämnas ut till organisationer, företag och myndigheter inom och utanför EU och EES, t ex det flygbolag eller hotell du bokat.

  Personuppgifterna kan i uppdateringssyfte komma att samköras med andra Travellinkregister.
  Vi använder endast dina personuppgifter för marknadsföring om du särskilt medgivit det.
  Travellink ingår i koncernen. Travellink förbehåller sig rätten att fritt överlåta personuppgifter om Travellink eller dess ägare förvärvas av annan.
  Travellink arbetar aktivt för att förebygga missbruk och förluster av personuppgifter.

  Ändring och rättning av personuppgifter
  Du kan när som helst ändra eller rätta dina personuppgifter genom att kontakta Travellink.
  Du har även rätt att på skriftlig begäran en gång om året få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.

  Personuppgiftsombud
  Personuppgiftsombud är Erik Wikander, Travellink AB, Box 1108, 172 22 Sundbyberg, Sverige, organisationsnummer 556596-2650, tel: +46 8 562 060 00, erik.wikander@odigeo.com

  Skriv ut